SZKOŁA

Aktualności

INFORMUJEMY, że od 6 listopada wejście główne do szkoły zamykane jest o godz. 9.00. Czynne jest wejście ,,zimowe” od strony sali gimnastycznej.

Datki na Schronisko oraz na Dom Samotnej Matki można składać do specjalnych opisanych koszy przy wejściu głównym.

Plan dodatkowych zajęć dla uczniów jest wywieszony w gablotce przy sekretariacie szkolnym.