Dlaczego warto posiadać przydomową oczyszczalnię ścieków?

Przede wszystkim przydomowe oczyszczalnie ścieków pozwalają nam na pozbycie się ścieków do rzeki albo rowu melioracyjnego lub roztrząsać do gruntu. Nie musimy przedział obawiać się żadnego oddziaływania negatywnego na środowisko, ponieważ w takiej oczyszczalni mamy już czyste ścieki, które zostały przeczyszczanie odpowiednimi bakteriami biologicznymi. Na rynku znajdziemy wiele rodzajów oczyszczalni, które różnią się od siebie konstrukcją oraz wielkością, a także stopniem oczyszczania ścieków.

Co jest niezbędne w każdej oczyszczalni ścieków?

wydajna przydomowa oczyszczalnia w PoznaniuKażdy oczyszczalnia ścieków powinna posiadać niezbędne elementy takie jak osadnik wstępny. Do tego miejsca jako pierwsze będą płynąć wszystkie odpady z domowej kanalizacji. Mamy tam stałe ciała, które są znacznie cięższy od wody i opadają na dno gdzie tworzą specjalnej osad. W takich warunkach części zanieczyszczeń rozkłada się na substancje, które mogą się rozpuścić w wodzie, a część pozostaje nierozpuszczalnymi związkami mineralnymi, które wędrują na dno osadnika. Jeśli chodzi o tłuszcze i gazy to są one wynoszone na powierzchnię i tam tworzą tak zwany kożuch. Z osadnika później odpływają wszystkie ścieki, w których ilości zanieczyszczeń została zmniejszona do 60% w porównaniu ze świeżymi. Następnie trafiają do kolejnego zabiegu, gdzie są dalej oczyszczane. Czym jest drenaż rozsączający? Kolejnym etapem oczyszczania ścieków jest podziemny układ perforowanych rur, które oczyszczają ścieki w osadniku klinowym i rozsączają je do gruntu. Jednak żeby można było zastosować odpowiedni drenaż rozsączający i to na działce muszą być do tego odpowiednie warunki. Szybkim i skutecznym rozwiązaniem jest wydajna przydomowa oczyszczalnia w Poznaniu, która służy klientom prywatnym w domach jednorodzinnych, ale także przedsiębiorcom posiadającym hotele i restauracje. Drenaż rozsączający możemy zastosować tylko, gdy występuje niski poziom wód gruntowych oraz gdy jest dobrze przepuszczalne grunt. Musi być również odpowiednio duża działka, aby zachować wymagane odległości pomiędzy odpowiednimi elementami oczyszczalni.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków najczęściej wykorzystują rośliny, które są niezawodne. Zapewniają one najwyższy stopień oczyszczania ścieków do nawet poziomu drugiej klasy czystości wód. Takie rozwiązanie pozwala nam na wykorzystanie oczyszczonych ścieków do podlewania i nawadniania roślin albo też, aby zasilać staw ogrodowy. Takie urządzenia najczęściej posiadają filtr gruntowo-korzeniowy oraz są oczyszczalniami z fitoreaktorem.