KRESOWA MISJA CZEKOLADOWA

W dniach 17 listopada do 2 grudnia 2016 r. w Gimnazjum nr 2 w Jaworze trwała akcja charytatywna „IX Kresowa Misja Czekoladowa”. Jest to przedsięwzięcie organizowane już od 9 lat przez panią Martę Czerwieniec, znanego genealoga z Warszawy. Polega na obdarowywaniu czekoladowymi Mikołajami polskich dzieci uczących się w polskich szkołach lub zrzeszonych przy polskich parafiach na Kresach Wschodnich. W tym roku akcja dotrze do dzieci na terenie Ukrainy i obejmie następujące miejscowości: Łuck, Rożyszcze, Równe, Ostróg, Draganówka, Skałat, Husiatyn, Czortków, Białobożnica, Redyduby, Chomiakówka, Kosów, Biały Potok, Buczacz, Stanisławów, Kołomyja, Zabłotów, Śniatyń, Lwów, Janów Lwowski.
Nasi uczniowie z wielkim zaangażowaniem włączyli się w tę akcję. Całość projektu nadzorowała nauczycielka języka polskiego – Jolanta Bielecka-Pokora, a organizację wzięła na siebie grupa uczniów z klasy 2A: Delfina Lityńska, Daria Truchan, Marcel Olanin, Adrian Nkwamu, Oliwia Wojnarowicz, Anastazja Złocka, Julia Flejterska, Agata Brambor, Michał Brambor, Kasia Chudzik, Karolina Antropik, Hubert Przysiężny..

Efekty zbiórki przeszły najśmielsze oczekiwania. Udało się zebrać 269 czekoladowych Mikołajów i 22 opakowania zbiorcze świątecznych słodyczy. Docenić trzeba przede wszystkim fakt, iż w każdej klasie w naszej szkole znaleźli się uczniowie, którzy tym drobnym gestem postanowili sprawić uśmiech rówieśnikom na Kresach. Najliczniej w zbiórce wzięła udział klasa 2A – 18 uczniów, 1C – 12 uczniów, 1A – 11 uczniów, 3A i 1S– po 8 uczniów, 1B i 3C – po 4 uczniów, 2B i 2C – po 3 uczniów, 2S, 2D i 3B – po 2 uczniów i 3S – 1 uczeń. Łącznie w akcji wzięło udział 35 uczniów z klas pierwszych, 26 uczniów z klas drugich i 17 uczniów z klas trzecich (78 uczniów w całej szkole).
W niedzielę późnym wieczorem Mikołaje dojechały do Warszawy, skąd 7 grudnia trafią do Jazłowca. Tam będą rozdzielane i wręczane dzieciom podczas tradycyjnych Jasełek lub spotkań opłatkowych.
Serdecznie dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w akcji pani Marcie Czerwieniec, która ani chwili w nas nie wątpiła, panu Józefowi Gwiazdowskiemu, który bezpłatnie zawiózł nasze Mikołaje do Warszawy, a przede wszystkim dziękujemy naszym koleżankom i kolegom oraz ich rodzicom i nauczycielom naszej szkoły, którzy tak licznie włączyli się w akcję.