Profesjonalne wycinanie drzew

Niemal od początku istnienia skansenu i muzeum wczesnośredniowiecznego, postanowiliśmy zachować okoliczny zalesiony teren w nienaruszonym, naturalnym stanie. Stał się on niemal integralną częścią muzeum, a otoczenie lasu dodawało uroku zabudowaniom, wykonanym w całości historycznymi narzędziami i technikami. Jednak po niedawnych burzach okazało się, iż duża część okolicznego zalesienia, należącego do terenu muzeum uległa poważnemu zniszczeniu.

Polecana firma prowadząca prace leśne

niedrogie ścinanie drzew w WarszawieUszkodzenia były na tyle poważne, iż z czasem być przyczyną poważnego wypadku podczas pokazów, lub też być zagrożeniem pożarowym, więc usunięcie ich było pierwszym priorytetem w nowym sezonie. Nie byliśmy jednak w stanie wyczyścić lasu, należącego do muzeum, z wszystkich powalonych i połamanych drzew samodzielnie, a tym bardziej bez dużej możliwości uszkodzenia zalesienia zdrowego. Zatrudniliśmy więc w tym celu bardzo polecaną firmę leśną, oferującą niedrogie ścinanie drzew w Warszawie. Firma ta była często polecana przez właścicieli prywatnych domów i osiedli, gdyż zajmowała się głównie oczyszczaniem terenu zabudowanego ze zbędnego zadrzewienia, aczkolwiek zdarzało się również, iż wynajmowana była do przeprowadzania prac w lasach podmiejskich. Przede wszystkim, niezwykle ważna była ostrożność przy usuwaniu uszkodzonego zadrzewienia, gdyż chcieliśmy by przeprowadzane prace nie były szkodliwe dla pozostałej części lasu, więc spodziewaliśmy się od początku iż będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami, choć okazało się iż trudność prac nie wpłynęła znacząco na cenę usług. Pracownicy firmy okazali się bardzo dobrymi profesjonalistami, poważnie traktując wytyczne i przeprowadzając wszystkie działania z należytą uwagą. Mimo iż wymagania przez nas postawione wykluczały możliwość użycia ciężkiego sprzętu na szerszą skalę, postęp prac był imponujący, a wszystkie zadania, jakich byliśmy świadkami były wykonywane bardzo sprawnie, ale również bezpiecznie, zarówno dla otoczenia, jak i dla samych pracowników.

Nawet biorąc pod uwagę nasze wymagania, roboty były przeprowadzane szybko, i niemal w tydzień mogliśmy dokonać przeglądu prac i nakazać ewentualne poprawki, choć okazało się iż żadne nie były wymagane, gdyż prace zostały przeprowadzone w taki sposób, iż nie można było po nich znaleźć większego śladu. Nie wywołały również żadnych dodatkowych uszkodzeń, wymagających robót ziemnych w celu ich usunięcia, więc całość prac mogliśmy z czystym sumieniem uznać za zakończoną w bardzo satysfakcjonujący sposób.