Zasada działania siłomierza

Dynamometry zwane także siłomierzami to urządzenia, które mierzą moc mechaniczną, zwykle siłę pchającą, ciągnącą lub obracającą, zwaną momentem obrotowym. Mogą to być duże maszyny stosowane w produkcji, niezależne urządzenia wspomagające rehabilitację fizyczną oraz trening lekkoatletyczny lub małe podręczne urządzenia, które pomagają w testach obciążenia na małą skalę. Korzystając z mierników odczytu cyfrowego lub analogowego, urządzenia te mierzą siły przyłożone do nich za pomocą różnych metod, w zależności od ich sytuacji.

Rodzaje i zastosowanie siłomierza

siłomierzInne rodzaje pomiarów obejmują siły cięcia, ciągnienia, tłumienia i ściskania. Siłomierze mogą być używane do pomiaru wszystkiego, od mocy silnika samochodowego w obrotach na minutę do postępu w wydajności izolowanych grup mięśni. Urządzenia te są zaprojektowane tak, aby pasowały do odpowiadających im głównych elementów napędowych dzięki zastosowaniu osprzętu, takiego jak haczyki, podkładki, ściśnięte dźwignie, ramiona dźwigni i wagi. Dwa główne typy dynamometrów na dużą skalę to dynamometry typu transmisyjnego i absorpcyjnego. Różnorodność przekładni mierzy elastyczny skręt wału wyjściowego. Typ absorpcji mierzy siły przykładane do mechanizmu hamowania, rozpraszając siłę w postaci ciepła za pomocą mechanicznych hamulców ciernych, hydraulicznych hamulców wodnych lub siły elektromagnetycznej. Rodzaj siłomierza stosowanego w testach samochodowych mierzy moment obrotowy, mocując element ograniczający do wału wyjściowego. Ten element obraca się wraz z wałem, a następnie siłomierz odczytuje siłę potrzebną do zatrzymania obrotu własnego elementu. Siła pomnożona przez długość lub odległość ramienia dźwigni daje wartość momentu obrotowego. Dynamometry silnikowe mierzą moment obrotowy wału korbowego, a dynamometry podwoziowe dostarczają dane dotyczące przebiegu, emisji i wydajności paliwowej. Ręczne siłomierze typu podziałowego mogą wykorzystywać mechanizmy hydrauliczne lub sprężynowe do odczytywania zdolności funkcjonalnych i limitów obciążenia siłami małej skali. Pomiary te są zwykle wyświetlane w kategoriach masy. Urządzenia te są oceniane w ramach określonych zakresów masy i są również znane jako mierniki siły, mierniki mechaniczne lub mierniki naciągu.

Technologia siłomierza pomaga w wielu branżach, takich jak produkcja, badania i rozwój, elektronika i telekomunikacja. Stosowana jest np. do oceny napięcia na liniach elektroenergetycznych. Dynamometry mechaniczne zapewniają użyteczne testy terenowe we wszystkich dziedzinach, od olinowania linowego i systemów ratownictwa linowego po pasy silnikowe i szprychy rowerowe. Aplikacje opracowane dla smartfonów wyposażonych w akcelerometr pozwalają na pomiary przyspieszenia, grawitacji i mocy.